Ochrona danych

Ochrona danych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna.  Dlatego chcemy skorzystać z okazji, aby poinformować Cię o ochronie danych i przetwarzaniu danych osobowych na naszych stronach internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych w ramach korzystania z platformy internetowej https://www.ptf-maschinen.de/ ("Websites") of PTF Maschinenhandelsgesellschaft mbH.

1 Usługodawca i odpowiedzialny organ
Usługodawca zgodnie z niemiecką ustawą o telemediach („TMG”) i niemiecką Ustawą o danych

Ustawa o ochronie ("BDSG") dla tych witryn to

PTF Maschinenhandelsgesellschaft mbH
Kreuzsteig 6
D-72479 Strassberg

PTF Maschinenhandelsgesellschaft mbH
Kreuzsteig 6
D-72479 Strassberg

PTF Maschinenhandelsgesellschaft mbH (dalej „PTF”, „my” lub „nas”) przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych, a także dąży do ciągłego doskonalenia ochrony danych. Jeśli masz pytania, wątpliwości lub sugestie związane z ochroną danych, skontaktuj się z nami. 

 

2 Przedmiot ochrony danych
Podmiotem ochrony danych są dane osobowe zgodnie z § 3 ust. 1 BDSG. Dane osobowe to dane osobowe i rzeczowe dotyczące konkretnej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Zwykle obejmuje to wszystkie informacje, które pozwalają wyciągnąć wnioski na temat osoby możliwej do zidentyfikowania, na przykład jej imię i nazwisko lub dane kontaktowe (np. Numer telefonu, adres pocztowy lub adres e-mail). W tym sensie adres IP może również stanowić dane osobowe.

 

3 Specyficzne wykorzystanie danych
Przestrzegamy zasady określonego wykorzystania danych i zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim nam je przekazałeś.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane w celu świadczenia usługi lub wykonania umowy. Przekazywanie informacji instytucjom i organom rządowym uprawnionym do otrzymywania informacji odbywa się również tylko w ramach prawnych obowiązków informacyjnych lub w przypadku, gdy sąd wymaga od nas ujawnienia informacji.
Bardzo poważnie traktujemy wewnętrzne bezpieczeństwo danych. Wszyscy pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych oraz usługodawcy, którym zleciliśmy, są zobowiązani do zachowania poufności i przestrzegania przepisów o ochronie danych.

 

4 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
PTF generalnie gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to dozwolone lub nakazane przez BDSG lub inne przepisy lub jeśli użytkownik tych witryn wyraził na to zgodę.

 

5 Gromadzenie i wykorzystywanie danych w celu udostępniania i korzystania z witryn internetowych PTF
PTF gromadzi i wykorzystuje dane osobowe tylko w kontekście korzystania z tych witryn internetowych, jeśli jest to dozwolone przez TMG lub inne przepisy lub za zgodą użytkownika.
Należy zatem zauważyć, że z przyczyn technicznych niektóre dane będą zawsze przesyłane z komputera do nas, jeśli ma miejsce komunikacja internetowa. Obejmuje to na przykład datę i godzinę korzystania ze strony internetowej, typ przeglądarki, ustawienia przeglądarki i system operacyjny, stronę internetową, którą odwiedziłeś wcześniej oraz ilość przesłanych danych. PTF wykorzystuje dane osobowe, które zostały udostępnione, aby umożliwić udostępnianie stron internetowych do innych celów, jeśli jest to dozwolone przez TMG lub inne przepisy lub jeśli użytkownik naszych witryn internetowych wyraził na to zgodę.

 

6Zakres i cel zbierania i wykorzystywania danych do innych celów
Generalnie nie musisz aktywnie przekazywać nam danych osobowych, aby korzystać z naszych stron internetowych. Jeśli jednak chcesz skorzystać z niektórych usług, potrzebujemy konkretnych informacji o Tobie.

a.Świadczenie usług specjalnych i obsługa zapytań
Jeśli poprosimy Cię o podanie nam danych osobowych w ramach świadczenia specjalnej usługi lub przetwarzania zapytania, z reguły będziemy gromadzić i przetwarzać te informacje tylko w zakresie wymaganym do świadczenia danej usługi lub do przetworzenia konkretnego zapytania.
Usługi specjalne, w związku z którymi prosimy o Twoje dane osobowe, polegają przede wszystkim na przesyłaniu Ci materiałów informacyjnych lub przyjmowaniu zgłoszeń na nasze wydarzenia. W tym kontekście obowiązkowe jest generalnie gromadzenie i przetwarzanie danych kontaktowych danego użytkownika, tj. Jego zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, jego (prawdopodobnie tylko służbowy) adres, w tym kod pocztowy i miasto, a także adres e-mail.

b. Reklamy oparte na zgodzie i badania rynku
Jeśli wyrazisz na to zgodę, wykorzystamy dane, o których mowa w a. w celach marketingowych lub reklamowych, w szczególności aby dowiedzieć się, które z naszych produktów są dla Ciebie szczególnie interesujące. Jeśli wyrazisz na to zgodę, dane te w indywidualnych przypadkach mogą być również wykorzystywane do celów badań rynkowych.
Jeśli wyrażasz zgodę na wykorzystanie Twoich danych do celów reklamowych i badań rynkowych, treść zgody brzmi następująco:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez PTF Maschinenhandelsgesellschaft mbH powyższych informacji do reklamowania ofert wyżej wymienionej firmy, jak również do badań rynkowych opisanych w polityce prywatności danych. W każdej chwili mogę cofnąć zgodę ze skutkiem natychmiastowym.
Bez wykorzystania formularza zgodę tę można w każdej chwili cofnąć ze skutkiem natychmiastowym kontaktując się z:

PTF Maschinenhandelsgesellschaft mbH
Kreuzsteig 6
D-72479 Strassberg

Żadne koszty - poza potencjalnymi kosztami transmisji lub połączenia - nie zostaną poniesione przez Ciebie w wyniku cofnięcia zgody.Z reguły nie będziemy wykorzystywać Twoich danych do celów reklamowych lub badań rynkowych bez Twojej zgody.  504/5000 Dotyczy to również sytuacji, gdy cofniesz zgodę w późniejszym czasie.
Musimy jednak poinformować, że w związku z korzystaniem z tzw. Plików cookie związanych z naszymi witrynami internetowymi, dane, które dotyczą w szczególności Twojej -zachowania surfowania, mogą być analizowane bez Twojej wyraźnej zgody w celach marketingowych lub optymalizacji stron internetowych w sposób pseudonimizowany lub niespersonalizowany. Szczegółowe informacje można znaleźć w klauzuli 7. Znajdziesz tam również informacje, jak możesz zapobiec tego typu analizom.

c. Transmission of your data to recipients outside of PTF
If necessary and while complying with data protection regulations, we will transmit your personal data to companies with which we work for the purpose of data processing.

d. Transmission of your data to recipients in countries outside of the European Union and the European Economic Area
We will generally not transmit personal data collected through our websites to countries outside of the European Union or the European Economic Area.
However, via so-called cookies and plugins that we use to make the use of our websites easier, certain data, especially that related to your surfing behaviour, will be transmitted to the United States of America ("USA") and analysed there on a non-personalised basis. Please refer to clause 7 below for particulars. There you will also find information on how you can prevent this type of analysis.

 

7 Use of cookies
So-called cookies are used on the websites of PTF. Cookies are small packages of data that are generated by our web server and stored on the hard drive of your computer when it communicates with the web server.

a. Preventing cookies / General right of refusal
Regardless of the type of cookie that is used, you always have a choice of whether you want to accept the cookie or not. You can change the settings of your browser to ensure that you are notified when you receive a cookie or you can exercise your legal right of refusal regarding the use of cookies by rejecting cookies in your browser settings.  For particulars, please see the help function of your internet browser. The option of separately refusing the use of certain cookies remains unaffected – which is described in greater detail below.
If you do not accept cookies, you may not be able to use all website functions. The following types of cookies are used on our websites:

b. Session Cookies
In order to improve illustration and navigation, PTF uses so-called session cookies. These become invalid when you leave the websites.

c. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics uses so-called “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyse how users use the site.  The information generated by the cookie about your use of the website will generally be transmitted to and stored by Google on servers in the USA.  In case of activation of the IP anonymization, Google will truncate/anonymize the last octet of your IP address for Member States of the European Union as well as for other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, the full IP address is sent to and shortened by Google servers in the USA.  On behalf of the website provider, Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage to the website provider.  Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this, you may not be able to use the full functionality of this website.  You can also prevent the data generated by cookies about your use of the website (incl. your IP address) from being passed to Google, and the processing of these data by Google, by clicking on the following link:
An opt-out cookie will be set that will prevent the collection of your data when visiting this website in the future. Deactivate Google Analytics
You can find additional information on terms of use and data protection at http://www.google.com/analytics/terms/de.html or at https://www.google.de/intl/de/policies/.
We would like to point out that, on this website, the code "anonymizeIp" was added to Google Analytics in order to ensure the anonymised recording of IP addresses (so-called IP masking)

 

8 Your right to information, data rectification, deletion or blocking
At any time, you can demand information regarding any of your personal data that has been stored, the purpose of that storage and the origin of the data from PTF as the responsible authority. In addition, pursuant to legal requirements, you have the right to rectification, blocking and deletion of your personal data. Please send corresponding